ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΥΛΟ ΝΣ-ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Υ.ΦΑΡΩΝ

Ιουν 16, 2017