Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός για την Π/Θ Ενός (1) Εξωλέμβιου Τετράχρονου Κινητήρα με τα Παρελκόμενά του, Ονομαστικής Ισχύος 115 ΗΡ Προς Κάλυψη Αναγκών Υποτμήματος Ασφαλείας ΝΣ/ΔΔ/2120 Π/Υ Κόστους 10.800,00€ (CPV:42111100-1)

Ιουν 16, 2017