ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ/Α ΤΥΦΩΝ – Τ/Α ΚΥΚΛΩΝ – Τ/Α ΛΑΙΛΑΨ – Τ/Α ΕΣΠΕΡΟΣ

Ιουν 16, 2017