19/17 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών υποστήριξης Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ, συνολικού Π/Υ 103.000,00€.

Ιουν 16, 2017