18/17 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια υλικών υποστήριξης Κ. Μηχανών WARTSILA WN 16V25, συνολικού Π/Υ 97.500,00€.

Ιουν 16, 2017