ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ Ε/ΑΣ, ΔΦΓ/ΣΦΓ, ΔΤΣ, ΔΥ, ΔΝΑΡ/ΣΝΑΡ, ΔΠΕ, ΔΑΔ/ΣΠΛΑ, ΔΥΚ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 01/17/ΔΥ

Ιουν 15, 2017