ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟ∆ΟΜΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 7ΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝ

Ιουν 14, 2017