Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός για την Π/Θ Συσσωρευτών Εκκίνησης Οξέος – Μολύβδου Προς Κάλυψη Αναγκών Βοηθητικών Σκαφών Βάσεως και Πλωτών Γερανών ΝΣ/ΔΔ Π/Υ Κόστους 6.540,00€ (CPV:31421000-3)

Απρ 21, 2017