Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδικού Υλικού Επεμβατικών Πράξεων Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Mε σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Π/Υ 59.699,00€ πλέον του Αναλογούντος ΦΠΑ

Απρ 19, 2017