ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ W6, ΔΥΟ (2) ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ DIESEL MTU 20V956 TB 82 Φ/Γ Τ. ΜΕΚΟ, ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Απρ 20, 2017