ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ Π/Υ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (40.000Ε) ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Μαρ 20, 2017