Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Οχημάτων Τύπου SUV για ανάγκες εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (CPV : 34113100-3) Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ).

Μαρ 17, 2017