Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου Ανάδειξης Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακών Λυμάτων – Απόφραξης και Καθαρισμού των Αποχετευτικών Αγωγών/Φρεατίων Αποχετευτικού Δικτύου ΤΟΣΚΕΔΠ περιοχής Λαυρίου

Μαρ 16, 2017