ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 97Α/19- EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ Κ.ΜΗΧΑΝΗΣ – Ν03 Η/Μ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ιαν 07, 2020