Διαγωνισμός έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86688 «Αποκατάσταση Τμήματος Δικτύου DFM στη ΔΚ-ΝΑΤΟ στο ΜΟΥΛΚΙ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

Δεκ 02, 2019