Διαγωνισμός έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 84438 «Διαμόρφωση 6ου και Μέρους (2/3) 7ου Ορόφου Κτιρίου Οδοντιατρικού Κέντρου Π.Ν.»

Οκτ 09, 2019