Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό Κοινόχρηστων Χώρων και Γραφείων σε Κτήρια Ιδιοκτησίας ΤΕΣ, για τα Έτη 2019, 2020 και 2021, Συνολικού Προϋπολογισμού 22.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οκτ 08, 2019