ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ SERVICE BULLETINS ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΟΚΤΩ (8) ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ ΤΩΝ Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ, ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 400.000,00€

Οκτ 08, 2019