Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αφαίρεσης Αμιαντούχων Μονώσεων σε Πολεμικά Πλοία στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας , εκτιμώμενης αξίας 60.000€, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Οκτ 01, 2019