Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Γαλακτοκομικών, για Κάλυψη Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, για 2 Έτη Προϋπολογιζόμενου Κόστους 266.000,00 Ευρώ

Σεπ 09, 2019