ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 90.000.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ-ΕΦΚ

Σεπ 09, 2019