19/19 : Προμήθεια Καταδυόμενων Αντλιών, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών, συνολικού Π/Υ 336.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Σεπ 04, 2019