20/19 : Προμήθεια Υλικού (Multiring Coupling), μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων(4) Ετών, συνολικού Π/Υ 260.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Σεπ 02, 2019