ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 446.000 Ε ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ

Αυγ 29, 2019