Διακήρυξη Συνοπτ. Διαγων. Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την Εκτέλεση Ελασματουργικών Εργασιών σε Π.Π στο ΝΣ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προϋπολογιζόμενου κόστους (60.000,00€)

Αυγ 14, 2019