Απόφαση Ματαίωσης Σ. Δ. για την Επιλογή Οικονομικού Φορέα για την Εκτέλεση Ελασματουργικών Εργασιών σε Π.Π (Τύπου Combattante), με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προϋπολογιζόμενου κόστους (60.000,00€)

Αυγ 14, 2019