08/19 : Προμήθεια Αεροσυμπιεστή Μέσης Πίεσης για την υποστήριξη Π. Πλοίων ΝΘΗ τ. ΕΥΝΙΚΗ, συνολικού Π/Υ 600.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Αυγ 12, 2019