ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 55A/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η-4000 ΝΟ. 4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ WARTSILA GMT B230.6 Π.ΠΛΟΙΟΥ

Αυγ 09, 2019