ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΘ ενός (1) ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Π/Υ ΚΟΣΤΟΥΣ 60.000,00 € ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΚ ΔΚ

Ιουλ 12, 2019