ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 22Γ/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ “DIRECTIONAL COUPLER” ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΜΠΟΥ HF-80.1KW ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ιουλ 11, 2019