ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 68/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESM DR-3000 ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ιουλ 07, 2019