Επαναλ. Συν. Διαγ. για την Εκτ. Εργ. W-5 και W-6 Ηλεκτρομηχανών MTU 8V 396 TB 53, (60.000,00€)

Ιουλ 05, 2019