ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 57.216,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Ιουλ 05, 2019