Συν. Διαγωνισμός ΠΘ Αναλώσιμου Υ/Γ Υλικού Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ, με Συμφωνία Πλαίσιο, Εκτιμ. Αξίας 35.308,00€ πλέον του ΦΠΑ με Ηλ. Πλειστ.

Ιουλ 05, 2019