ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 50.446,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

Ιουλ 04, 2019