ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 54.480,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

Ιουν 10, 2019