ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ Σ–Π ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛ. ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝ Η ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ NΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ–ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΤΟ NΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 220.000,00€

Ιουν 04, 2019