ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 26.868,30€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

Ιουν 04, 2019