ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ, ΜΕ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 59.976,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

Ιουν 04, 2019