ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (CHILLER) ΠΛΟΙΟΥ

Μαϊ 16, 2019