ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ (VSAT) ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ KU ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 450.000,00

Μαϊ 16, 2019