ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 46/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚOY ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΜΠΟΥ LF CONTINENTAL 216C 10KW K.E/LF/DREPANOY ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαϊ 10, 2019