ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 45/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ MCS 2002 ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Μαϊ 10, 2019