ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 44/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Μαϊ 10, 2019