ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 43/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαϊ 10, 2019