ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 41/19 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΧΓΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ε/Π JP-5 (MODEL CCFD-A) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Μαϊ 10, 2019