ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ Α/Γ ΣΑΜΟΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 443.000,00€

Μαρ 13, 2019