Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων ΝΒΝΕ μέσω σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας 4 ετων ή ύψους 960.000€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

Μαρ 12, 2019