ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Μ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΒΝΕ/ΘΑΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 300.000,00€ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 5 ΕΤΗ.

Ιαν 11, 2019