Διακήρυξη Συν. Διαγ. Επιλ. Οικ. Φορέα για την Εκτ. Εργ. Καθαρισμού, Ξέσης, Υδροβολής, Αμμοβολής και Χρωματισμού Π.Π., Πλ. Δεξ και Πλ. Μέσων στο ΝΣ Και Αμφ ποσού των Εξήντα Χιλ. Ευρώ (60.000,00€)

Δεκ 04, 2018